Impressum

CEO:

Frédéric Amar

OUTPUT Pharma Services GmbH

TPH I

Kaiserstrasse 100

52134 Herzogenrath

Tel.: +49 2407 95 39 290


Recht om de inhoud te gebruiken:

De webpagina's, hun programmering, vormgeving, inhoud en structuur zijn onderworpen aan het auteursrecht, merkenrecht en mededingingsrecht. Copyright informatie en merknamen kunnen worden gewijzigd of verwijderd. Elke reproductie, distributie, opslag voor het ophalen of online toegang (opname in andere websites) van onze webpagina's, de lay-out van de website, de inhoud ervan (teksten, foto's, programma's) in zijn geheel of gedeeltelijk, in gewijzigde of ongewijzigde vorm alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van OUTPUT Pharma Services GmbH toegestaan.

Links/Frames:

Links naar subpagina's en submappen Services GmbH is alleen toegestaan ​​met voorafgaande schriftelijke toestemming van OUTPUT Pharma. worden verwezen naar de inhoud van andere websites waarnaar output van de webpagina's Pharma Services GmbH, de OUTPUT Pharma Services GmbH aanvaardt geen verantwoordelijkheid en geen enkele aansprakelijkheid. De integratie van de webpagina's van de OUTPUT Pharma Services GmbH in een frameconstructie (frames) is alleen toegestaan ​​met voorafgaande schriftelijke toestemming OUTPUT Pharma Services GmbH.

Indirecte aansprakelijkheid / informatie:

Onze informatie is gebaseerd op betrouwbare bronnen. Er kan echter geen garantie worden gegeven omtrent de juistheid ervan. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod. OUTPUT Pharma Services GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van de verdeling / het gebruik van de documenten / informatie of die verband houden met de verdeling / het gebruik van deze documenten / informatie erover.

Privacy:

ndien persoonsgegevens elektronisch aan ons worden meegedeeld, behandelen we ze met de industrie-standaard zorg en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er zijn geen gegevens overdragen aan derden. Om technische redenen kan beveiligde (versleutelde) verzending van het bericht nog steeds worden aangeboden. Vertrouwelijke gegevens moeten dan ook voor de veiligheid aan ons worden doorgegeven per post.

Keuze van recht en jurisdictie:

Het gebruik van de webpagina's van OUTPUT Pharma Services GmbH is onder de Duitse wetgeving. Jurisdictie is Aken.